เรียน ลูกค้า ReadyPlanet TravelTech ทุกท่าน

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต ทราเวลเทค จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

จากเดิม 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็นที่อยู่ใหม่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ใหม่ดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ 02-016-6777 หมายเลขโทรสาร 02-016-6796 และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเอกสารต่างๆ ที่ออกนับจากวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เป็นที่อยู่ใหม่ตามที่แจ้งมา

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ReadyPlanet TravelTech Team