เรียน ลูกค้า ReadyPlanet TravelTech ทุกท่าน

ทีมงาน ReadyPlanet TravelTech ทุกคน ขอส่งกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน ในช่วงเวลา แห่งความยากลำบาก และท้าทาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ และขออนุญาตอัปเดตข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มมีการขยายตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้การบริการลูกค้ายังคงเป็นไปได้ตามปกติ ควบคู่กับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินการที่สำคัญ ไปดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง COVID-19
เพื่อติดตาม วางแผน และดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันคณะทำงานยังคงประเมิน และวางแผนไปข้างหน้าเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. อนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน (Work from Home)
บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาระบบ และซ้อมแผนการ ทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จนมั่นใจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งผลการทำงานในรูปแบบดังกล่าว บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ พนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำงานได้ผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริษัทฯ

แม้ว่าพนักงานจะทำงานแบบ Work from Home แต่ยังคงสามารถให้บริการได้ตามปกติ ลูกค้าและผู้สนใจทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งทางโทรศัพท์ (02-016-6777) และ อีเมลได้เช่นเดิม อีกทั้งยังสามารถพูดคุยและประชุมผ่าน https://hangouts.google.com และ https://meet.google.com/_meet ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ บริษัทฯขอให้ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทฯ ตลอดมา ขอให้ทุกท่าน และครอบครัวปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ
ReadyPlanet TravelTech Team